دستگاه میکسر و هم زن

بسته بندی عسل

پرکن عسل,بسته بندی عسل,رنگ عسل,تشخیص بهترین عسل,فروش دستگاه پرکن عسل,فروش دستگاه بسته بندی عسل,قیمت دستگاه بسته بندی عسل,خرید دستگاه بسته بندی عسل,خرید دستگاه پرکن عسل,سازنده دستگاه پرکن عسل, سازنده دستگاه بسته بندی عسل,ساخت دستگاه بسته بندی عسل, شرکت سازنده دستگاه پرکن عسل

ماشین سازی به آفرین سازنده دستگاه پرکن عسل

پنج‌شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
Thursday, June 27, 2019
behafarinco


 


 


 


 

بسته بندی عسل


 


 

مقدمه :

عسل تركیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد دوتركیب مهم و فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب سومین تركیب فراوان عسل است.

غیر از قندها مواد دیگری چون اسیدها ، موادمعدنی و پروتئین نیز در عسل یافت می‌شودچون فروكتوز در عسل فراوان است شیرینی آن از شكر بیشتراست كه تا 1.5 برابر شیرینتر هم می‌شود.


 

اهمیت قندها در عسل :

قند در عسل برویژگی طبیعی عسل اثر می‌گذارد پس :

رطوبت عسل ، طول عمر عسل،انرژیزایی عسل ،مزه ،بلوری شدن عسل،رنگ و واكنش رنگ گیری عسل در اثر حرارت تحت تاثیر قندهای عسلند.اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسیم كنیم عددی به دست می آید كه از آن می‌توان به عنوان شاخصی برای تمایل عسل به بلورزدن استفاده كرد.همچنین نسبت مقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم برای این منظور به كار می‌رود .مقدار این شاخص آخری باید از 1.7 كمتر باشد و اگر از 2.1 بیشتر شد عسل سریعا بلور میزندهر گرم عسل 3.68 كالری انرژی دارد.

رنگ عسل :

رنگ عسل را در 7 طبقه تقسیم بندی می‌كنند :

-1 روشن همانند آب

-2 بیش از حد روشن

-3 روشن

-4 كهربایی بسیار روشن

-5 كهربایی روشن

-6 كهربایی

-7 كهربایی تیره

برای اندازه گیری رنگ عسل روشهای اختصاصی وجود دارد. رنگ عسل ملاكی از كیفیت عسل نیست ولی برای سلیقه مصرف كننده عامل مهمی است.اگر حرارت وگذشت زمان رنگ عسل را عوض نكرده باشد می‌توان آزروی رنگ عسل منبع گل تغذیه زنبور را شناسایی كردبعد از كریستاله شدن رنگ عسل روشنتر می‌شود. عسل به عنوان یك عامل رنگ در صنایع غذایی به كار برده می‌شود.


 

ارتباط رنگ عسل با مزه آن :

عسل با رنگ روشن مزه ملایمتری دارد ورنگهای تیره مزه قوی و سنگین تری دارند ولی استثنائات زیاد است

مثلا عسل لاله درختی با رنگ روشن مزه اش سنگین است.


 

مزه عسل :

عسلهایی كه منبع گل آنها یك گل باشد مزه بسیار متغیری دارند و عسلهایی كه فروكتوز آنها زیاد باشد بسیار

شیرینند.به این ترتیب گاهی چند عسل برای كسب یك شیرینی و مزه مناسب مخلوط میشوندمزه عسل در

زنبورستانهایی با چند گل متعادل تر است.


 

كریستاله شدن عسل (بلورزدن) :

كریستاله شدن عسل یعنی اینكه عسل از حالت مایع به حالت نیمه جامد تبدیل شوداین پدیده طبیعی وقتی رخ میدهدكه یكی از سه قند فراوان عسل است از دامنه بالایی استاندارد آن بالاتر باشداین گلوكز با آب در عسل تبدیل به گلوكز آبدار شده و هسته بلوروكریستال را تشكیل میدهد.تمام عسلها بلور نمیزنند ، برخی اصلا بلور نمی‌زنند و برخی مدت كمی بعد از تولید بلوری می‌شوندعسلی كه در قاب بماند كمتر از عسلی كه با استخراج كننده ( اكسترودر)تهیه شده باشد بلور میزند.مواد معدنی موجود در عسل ، اسیدهای طبیعی عسل ، پروتئین ، ذرات خارجی در عسل ، ذرات موم ،گرده ، حباب هوا و مواد دیگر میتوانند بلور زدن عسل را تحریك كنند . با گرما دادن عسل میتوان مجددا آنرا ذوب كرد ومایع ساخت. نگهداری عسل در شرایط مناسب ازلحاظرعایت دما وحرارت درمراحل مختلف فراوری و تصفیه تاحد ممكن بلورزدن عسل را به تعویق میاندازد.

بلور زدن عسل به طورمصنوعی هم میتواند انجام شودبا این روش محصولات مختلفی تولید می شود و می‌توان كرم عسل را نام بردبلورزدن خود بخودی عسل منجر به تولید یك محصول دانهدرشت خواهدشد ولی كریستاله شدن تحت كنترل محصولی نرم باقابلیت پراكنش مطلوب تولید می‌سازد.

استفاده از عسل كریستاله شده به سلیقه مصرف كننده بستگی داردوقتی كه هنوز بلور زدن عسل كامل نشده

است ، لایه بلور آن با یك لایه آب ازعسل كنار هم قرار میگیردو این شرایط را برای تخمیر فراهم میسازد.عسل پاستوریزه كریستاله میشود ولی تخمیر نمی‌شود.


 

عمر عسل و پایداری آن :

عسلی كه در ظرف در بسته نگاهداری شود برای دهها و حتی قرنها میتواند پایدار باقی بماند ولی در برابر تغییرات شیمیایی و فیزیكی حساس است .در طول مدت نگاهداری عسل تیره میشود ومزه اش را از دست می‌دهد كه البته این فرایند وابسته به حرارت است.


 


 


 


 


 


 


ثبت سفارش

تماس با ما

آدرس: کیلومتر20 جاده قدیم کرج، شهرقدس،
بلوار 45 متری انقلاب، انتهای خیابان چمن، خیابان صنعت

تلفن:          46897086 -021

فکس:         46862890 -021

ایمیل:         info@behafarinco.ir

SANADATA | SanaCMS 7.3

بسته بندی,دستگاه های بسته بندی,سازنده دستگاه,بستهبندی,ماشین سازی به آفرین ,سازنده ماشین آلات,ماشین آلات صنعتی