محصولات ماشین سازی به آفرین

محصولات

محصولات ماشین سازی به آفرین

  • کد رهگیری

 

محصولات

 

 

1.        دستگاه پرکن ثقلی 2 نازله با سه متر نوار نقاله بدنه استیل (جهت مایعات رقیق ) 

2.        دستگاه پرکن ثقلی 4  نازله با سه متر نوار نقاله بدنه استیل(جهت مایعات رقیق )

3.        دستگاه پرکن ثقلی 6 نازله با سه متر نوار نقاله بدنه استیل (جهت مایعات رقیق )

4.        دستگاه پرکن ثقلی 8 نازله با سه متر نوار نقاله بدنه استیل  جهت مایعات رقیق 

5.        دستگاه پرکن ثقلی 2 نازله با سه متر نوار نقاله بدنه PVC جهت مایعات رقیق/اسیدی 

6.        دستگاه پرکن ثقلی 4 نازله با سه متر نوار نقاله بدنه PVC جهت مایعات رقیق/اسیدی

7.        دستگاه پرکن ثقلی 6 نازله با سه متر نوار نقاله بدنه PVC  جهت مایعات رقیق/اسیدی

8.        دستگاه پرکن ثقلی 8 نازله با سه متر نوار نقاله بدنه PVC (جهت مایعات رقیق/اسیدی)

9.         دستگاه پرکن پمپی 2 نازله با سه متر نوار نقاله  جهت مایعات غلیظ 

10.      دستگاه پرکن پمپی 4 نازله با سه متر نوار نقاله   جهت مایعات غلیظ

11.      دستگاه پرکن پمپی 6 نازله با سه متر نوار نقاله ( جهت مایعات غلیظ )

12.      دستگاه پرکن پمپی 8 نازله با  سه متر نوار نقاله( جهت مایعات غلیظ )

13.     دستگاه پرکن سیلندر پیستونی 2 نازله با سه متر نوار نقاله  جهت مایعات غلیظ 

14.     دستگاه پرکن سیلندر پیستونی 4 نازله با سه متر نوار نقاله  جهت مایعات غلیظ

15.     دستگاه پرکن سیلندر پیستونی 6 نازله با سه متر نوار نقاله  جهت مایعات غلیظ

16.     دستگاه پرکن سیلندر پیستونی 8 نازله با سه متر نوار نقاله ( جهت مایعات غلیظ )

17.     دستگاه پودر پرکن تک نازله با سه متر نوار نقاله  جهت پودر خشک

18.     دستگاه پودر پرکن 2 نازله با سه متر نوار نقاله   ( جهت پودر خشک )

19.     دستگاه پودر پرکن دستی ( پدالی )                  ( جهت پودر خشک )

20.     پرکن حجمی ( گرانول )

21.     پرکن وکیومی 2  نازله با سه متر نوار نقاله  جهت مایعات کف دار

22.     پرکن وکیومی 4 نازله با سه متر نوار نقاله   جهت مایعات کف دار 

23.     پرکن وکیومی 6 نازله با سه متر نوار نقاله  ( جهت مایعات کف دار )

24.     پرکن وکیومی 8 نازله با سه متر نوار نقاله  ( جهت مایعات کف دار )

25.     پرکن پیمانه ای تک نازله با سه متر نوار نقاله ( جهت مواد گرانولی )

26.     پرکن پیمانه ای 2 نازله با سه متر نوار نقاله   ( جهت مواد گرانولی )

27.     پرکن پیمانه ای 4 نازله با سه متر نوار نقاله   ( جهت مواد گرانولی )

28.     پرکن پیمانه ای 6 نازله با سه متر نوار نقاله   ( جهت مواد گرانولی )

29.     پرکن پیمانه ای 8 نازله با سه متر نوار نقاله   ( جهت مواد گرانولی )

30.     بلندر (میکسر پودر) 200 لیتری   جهت میکس پودر خشک

31.     بلندر (میکسر پودر )   400  لیتر  جهت میکس پودر خشک

32.     بلندر (میکسر پودر) 600 لیتری   (جهت میکس پودر خشک)

33.     بلندر (میکسر پودر) 800 لیتری (جهت میکس پودر خشک)

34.     بلندر (میکسر پودر) 1500 لیتری (جهت میکس پودر خشک)

35.     بلندر (میکسر پودر) 2000 لیتری (جهت میکس پودر خشک)

36.     دستگاه انتقال پودر مارپیچی 

37.     دستگاه انتقال پودر کانوایری 

38.     دستگاه کیسه پرکن ( لودثلی )

39.     دستگاه درب بند تک هد ( دستی / نیمه اتومات / تمام اتومات )

40.     دستگاه درب گذار و درب بند

41.     دستگاه درب بند پیلفر پروف  ( نیمه اتومات / تمام اتومات ) 

42.     دستگاه پرکن وزنی تک هد و دو هد 

43.     دستگاه سیل القایی ( دستی / نیمه اتومات )

44.     دستگاه آلومینیوم فویل سیل ( نیمه اتومات / تمام اتومات) 

45.     دستگاه بطری شوی ( دستی / نیمه اتومات ) 

46.     دستگاه بطری شوی 2 نازله اتومات 

47.     دستگاه بطری شوی 4 نازله اتومات 

48.     دستگاه بطری شوی 6 نازله اتومات

49.     دستگاه بطری شوی 8 نازله اتومات

50.     دستگاه پرکن و سیل کن لیوان 

51.     دستگاه شیرینگ پک نیمه اتومات 

52.     دستگاه شیرینگ پک تمام اتومات

53.     دستگاه آسیاب چکشی

54.     دستگاه تونل شیرینگ لیبل

55.     دستگاه برچسب زن

56.     دستگاه لیبل زن

57.     دستگاه میز گردان ( میز ترافیک ) (  میز جمع ومیز پخش )

58.     نوار نقاله ( با عرض ها و طول های متفاوت ) 

59.     کوره خشک کن 

60.     انواع مخزن ( استیل / آهن )

61.     ....

 


لینک های مرتبط